09
ned, máj
0 Článkov

Písmo

Deti Slovákov žijúcich v zahraničí musia absolvovať základnú školu aj na Slovensku. Ako v tomto prípade postupovať, radí Ministerstvo školstva a Slováci, ktorí majú čerstvé skúsenosti.

Zákonnú povinnosť zapísať dieťa do základnej školy na Slovensku má každý rodič, ktorý je občanom SR a takisto aj jeho dieťa má slovenské občianstvo, bez ohľadu na to, kde žije.

V prípade, že má dieťa dvojité občianstvo, rodič tak urobiť nemusí, pokiaľ navštevuje školu v danom štáte podľa jeho legislatívy.

Rodič má taktiež právo rozhodnúť sa, že jeho dieťa bude navštevovať základnú školu v zahraničí. Vzhľadom na skutočnosť, že školská dochádzka je povinná, štát si ponecháva istú formu kontroly.

Po novom /od 1.9.2015/ už rodičia a ich deti nemusia cestovať zo zahraničia na každoročné komisionálne skúšky. Zásadná zmena je v tom, že je upravená povinnosť vykonať skúšky z vyučovacích predmetov, ktoré určí riaditeľ školy, na možnosť na základe žiadosti zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka.

Ako teda postupovať?

1. Rodič príde s dieťaťom na zápis v SR.
2. Do 15. septembra príslušného školského roka oznámi riaditeľovi kmeňovej školy (teda v SR) názov a adresu školy, ktorú žiak navštevuje alebo potvrdí školu uvedenú v žiadosti. Toto bude robiť každý rok.
3.
Žiak nemusí vykonať skúšky z vyučovacích predmetov, ktoré určí riaditeľ školy, ale má možnosť na základe žiadosti zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka. V žiadosti sa uvedú ročníky, za ktoré sa majú komisionálne skúšky vykonať.
4. Nie je určené, kedy sa majú skúšky konať. Na termíne konania sa dohodnú rodičia a škola najneskôr 15 dní pred ich konaním.

Pýtali sme sa Slovákov v Taliansku

Tina: Nahlásiť na slovenskú školu je zo zákona povinné. Skúšky sa robili 2x ročne, to už povinné nie je. Je to po dohode s riaditeľom školy. Základná 9 ročná dochádzka by sa mala ukončit skúškou. V pripade, že sa tak neurobí, nič sa nedeje, ale v prípade že by dieťa chcelo pokracovať v štúdiu na strednej skole na Slovensku, má smolu, nebude nto možné.

Karmen: skúšky na Slovensku sú stále povinné. Zmena je len v tom, ze zrušili tie polročné a koncoročné. Rodič sa može dohodnúť, či jeho dieťa bude robiť skušky na Slovensku každý rok, alebo raz za štyri roky. V druhom prípade však budú chýbať vysvedčenia. Stopercentná informácia, pretože moja dcéra ukončila prvý ročník tento rok v Taliansku a v stredu 31.8. robi skúšky v Trenčine.

Alexandra: V prípade, že jeden z rodičov je Talian a nežijete na Slovensku, treba priniesť len potvrdenie z talianskej školy, že navštevuje školu v IT. Môj syn robí skúšky normálne na konci roka (alebo keď máme čas a sme na Slovensku) - rozdielové skúšky zo slovenského jazyka. Učiteľka vravela, že od tohto školského roka niesú povinné každý rok, ale môžeš za určité obdobie.

Zdroj 1: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Zdroj 2: Slováci v Taliansku (Ďakujem)

mh

Diskutovať

Najčítanešie

Najnovšie v diskusii

  • Žiadne príspevky na zobrazenie